Fysiotherapie

Manuele therapie

Arbeidsfysiotherapie

Medical taping

Prothese training

Medische fitness

Prothese training

Als een amputatie noodzakelijk is, wordt die meestal uitgevoerd door een vaatchirurg of een orthopedisch chirurg. Het zieke of ernstig aangetaste deel van het ledemaat wordt verwijderd, terwijl zoveel mogelijk van het gezonde weefsel en bot wordt behouden. De chirurg vormt het overgebleven ledemaat zodanig dat na herstel zo goed mogelijk gebruik kan worden gemaakt van een prothese.

De noodzaak tot een onderbeenamputatie is gelegen in aandoeningen als de volgende:

- Perifere vaatziektes
- Diabetes
- Infectie
- Trauma
- Tumor/kanker

Fysiotherapie Intermezzo is gespecialiseerd in de fysiotherapeutische begeleiding van patienten met een amputatie. Na een amputatie moet de stomp de juiste vorm krijgen om een passende prothese te maken. Het gewricht moet goed bewegelijk blijven en de kracht en de conditie moeten optimaal blijven. In nauwe samenwerking met de revalidatie arts en de orthopedisch instrumentmaker kan een prothese aangemeten worden. U krijgt hulp bij het leren omgaan met de prothese, het uit - en aantrekken en hoe ermee te lopen.

Ook indien u al langere tijd een prothese heeft kunt u een afspraak maken voor een prothese check, stomp en huid controle, een ganganalyse of het verbeteren van uw activiteiten niveau (bijv fietsen, traplopen).

Telefoon 06 - 18 27 72 16

Motorstraat 110

3083 AP Rotterdam

info@fysiotherapie-intermezzo.nl