Fysiotherapie

Manuele therapie

Arbeidsfysiotherapie

Medical taping

Prothese training

Medische fitness

Medische fitness

Medische fitness is een vorm van fitness waarbij u onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut in groepsverband gaat trainen. De training wordt afgestemd op uw eigen mogelijkheden en het niveau van uw kracht en conditie. De fysiotherapeut maakt een individueel oefenprogramma voor u. Tijdens de trainingen is er veel aandacht voor een juiste houding, uitvoering van de oefeningen en goede opbouw. De duur van de training is een uur. De training wordt gegeven door een van onze fysiotherapeuten en vindt plaats in onze fitnessruimte. Deze ruimte is voorzien van alle apparatuur om op plezierige wijze doelgericht te trainen.

COPD

Op dit moment is er medische fitness voor mensen met aandoeningen aan de longen zoals astma en COPD (= chronische obstructieve longaandoeningen). Door kortademigheid kunnen activiteiten afnemen omdat het te zwaar wordt of omdat er lucht tekort is. De algemene conditie gaat achteruit en het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, hobby's of sport wordt steeds moeilijker.

Daarom biedt Fysiotherapie Intermezzo een trainingsprogramma onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Na een uitgebreide intake wordt een oefenprogramma opgesteld dat aangepast is aan uw mogelijkheden. De trainingen vinden tweemaal per week plaats in de fitnesszaal gedurende een periode van drie maanden. De training vindt plaats in groepsverband. Naast de conditietraining om het uithoudingsvermogen te verbeteren en spierversterkende oefeningen bestaat het programma uit het aanleren van de juiste ademhalingstechnieken. Longrevalidatie is bestemd voor mensen met een chronische longaandoening. Indien u als gevolg van die longaandoening bij het dagelijks functioneren beperkingen ondervindt en u wilt hierin verandering aanbrengen, dan is dit programma iets voor u.

Telefoon 06 - 18 27 72 16

Motorstraat 110

3083 AP Rotterdam

info@fysiotherapie-intermezzo.nl